Отваряне на документи

Отваряне на съществуващ документ

  1. Направете едно от следните неща:

    Изберете Файл - Отваряне.

Изберете Файл - Отваряне на отдалечен файл.

Щракнете и задръжте върху иконата Отваряне в стандартната лента с инструменти и изберете Отваряне на отдалечен файл в края на списъка.

  1. Изберете файла, който желаете да отворите, и щракнете върху Отваряне.

Ограничаване на показваните файлове

За да виждате само файлове от определен тип в диалоговия прозорец Отваряне, изберете типа от списъка Тип на файл. За да виждате всички файлове, изберете Всички файлове.

Позиция на курсора

По правило всички документи се отварят с курсора в началото си.

Изключение прави случаят, в който авторът на текстов документ на Writer го запише и отвори отново. Тогава курсорът ще бъде в същата позиция, където е бил при записването на документа. Това работи само ако авторът е въвел името си в - LibreOffice - Данни за потребител.

  1. Натиснете Shift+F5, за да преместите курсора в последната записана позиция.

Отваряне на празен документ

Щракнете върху иконата Нов в лентата Стандартни или изберете Файл - Нов. Така ще отворите документ от указания тип.

Ако щракнете върху стрелката до иконата Нов, ще се покаже подменю, в което можете да зададете друг тип документ.

Системни диалози за файлове или диалози на LibreOffice

В повечето операционни системи можете да избирате между системните диалогови прозорци за файлове и тези на LibreOffice.

Диалозите на LibreOffice поддържат изтегляне и изпращане на файлове чрез защитена връзка по протокола https.

Отваряне на файлове от уебсървър

В полето Име на файл от диалоговия прозорец Отваряне можете да въведете URL. То трябва да започва с file:///, ftp:// или http://.

Ако използвате диалоговия прозорец на LibreOffice, можете да въведете префикса https:// за защитена връзка и да запазите документа в уебсървъра.