Търсене с формулярен филтър

  1. Отворете документ – формуляр, съдържащ полета на база от данни.

    Например отворете празен текстов документ и натиснете + Shift + F4. Отворете таблицата с библиографски данни biblio в изгледа с източници на данни. Задържайки Shift+, плъзнете няколко заглавия на колони в документа, така че да бъдат създадени формулярни полета.

  2. В лентата Елементи за управление, щракнете върху иконата Режим „Проектиране“ - вкл./изкл. Икона, за да изключите режима Проектиране.

  3. В лентата Навигация за формуляр щракнете върху иконата Филтри, основани на формуляр Икона. Текущият документ ще се покаже с празни елементи за управление като празна маска за редактиране и ще се появи лентата с инструменти Формулярен филтър.

  4. Въведете условията за филтриране в едно или няколко полета. Имайте предвид, че ако въведете условия за филтриране в няколко полета, всички условия трябва да бъдат изпълнени (логическо „И“).

Повече информация за знаците – заместители и операциите можете да намерите в раздела за Проектиране на заявки.

Ако щракнете върху иконата Прилагане на формулярен филтър в лентата Формулярен филтър, филтърът ще бъде приложен. Ще видите лентата Навигация за формуляр и ще можете да преглеждате намерените записи.

Ако щракнете върху бутона Затваряне в лентата Формулярен филтър, формулярът ще се покаже без филтър.

Щракнете върху иконата Филтриране Икона в лентата Навигация за формуляр, за да преминете към филтрирания изглед.

Зададеният филтър може да бъде премахнат чрез щракване върху иконата Нулиране на филтрирането/сортирането Икона.

Работа с навигатора за филтри

Претърсване на таблици и формуляри