Работа с формуляри

Използвайки формуляри, можете да определите начина на представяне на данните. Отворете текстов документ или електронна таблица и вмъкнете елементи за управление, например бутони и списъчни полета. В диалоговите прозорци за свойства на елементите за управление можете да зададете какви данни да се показват във формулярите.

Създаване на нов формуляр с помощника за формуляри

В LibreOffice можете да създадете нов формуляр чрез помощника за формуляри:

  1. Отворете файла с база от данни, в който желаете да създадете новия формуляр.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Формуляри.

  3. Щракнете върху Помощник за създаване на формуляри.

Ръчно създаване на нов формуляр

  1. Отворете файла с база от данни, в който желаете да създадете новия формуляр.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Формуляри.

  3. Щракнете върху Създаване на формуляр в режим Проектиране.

Ще се отвори нов текстов документ. Използвайте лентата Елементи за управление, за да вмъкнете елементи за управление във формуляра.

Икона Бележка

Щракнете върху иконата Формуляри за достъп до всички формуляри, създадени в текущия прозорец на база от данни. Чрез иконите в Елементи за управление можете да добавяте елементи за управление, свързани с база от данни, във всеки документ на Writer или Calc, но тези документи няма да бъдат изброени в прозореца на базата от данни.