Вмъкване на данни от текстови документи

Можете да вмъквате текст в други видове документи, например електронни таблици и презентации. Забележете, че има разлика дали текстът се вмъква в текстова рамка, клетка от електронна таблица или изглед на плана в презентация.

Икона

За да изберете формата, в който да се постави съдържанието от клипборда, щракнете върху стрелката до иконата Поставяне в лентата Standard или изберете Редактиране - Специално поставяне, след което изберете правилния формат.

Копиране на текст чрез плъзгане и пускане

Вмъкване на данни от електронни таблици

Копиране на графични обекти в други документи