Работа с контекстните менюта

За да активирате контекстното меню на обект, първо щракнете върху обекта с на мишката, за да го изберете, след което . Някои контекстни менюта могат да бъдат извикани дори ако обектът не е избран. Контекстни менюта има почти навсякъде в LibreOffice.