Вмъкване на диаграми

Различни начини да започнете диаграма:

Икона Бележка

В Calc диаграмата е обект върху листа, който може да бъде копиран и поставен в друг лист на същия документ, като сериите от данни ще останат свързани с клетките на първия лист. Ако я поставите в друг документ на Calc, тя ще бъде придружена от собствена таблица с данни и вече няма да е свързана с оригиналните клетки.


Диаграма в електронна таблица на Calc

  1. Щракнете в областта от клетки, която желаете да представите в диаграмата.

  2. Щракнете върху иконата Вмъкване на диаграма в лентата Стандартни.

    Ще видите мостра на диаграмата и помощника за диаграми.

  3. За да създадете диаграмата, следвайте указанията в помощника за диаграми.

Диаграма в текстов документ на Writer

В документ на Writer можете да вмъкнете диаграма, базирана върху стойностите от таблица на Writer.

  1. Щракнете в таблицата в Writer.

  2. Изберете Вмъкване - Диаграма.

    Ще видите мостра на диаграмата и помощника за диаграми.

  3. За да създадете диаграмата, следвайте указанията в помощника за диаграми.

Диаграма, базирана на свои собствени стойности