Задаване на графики или цветове във фона на страници (воден знак)

  1. Изберете Форматиране - Страница

  2. В раздела Фон изберете фонов цвят или графика.

    Икона Бележка

    Фонът се показва само при печатане зад клетките, които не са форматирани по друг начин.