Инструменти

Менюто „Инструменти“ на прозорец с база от данни.

Релации

Отваря изгледа Проектиране на релации и проверява дали връзката към база от данни поддържа релации.

Администриране на потребител

Отваря диалоговия прозорец за администриране на потребители, ако базата от данни поддържа тази възможност.

Филтър за таблица

Отваря диалоговия прозорец Филтър за таблици, в който можете да зададете кои таблици на базата от данни да са показани и кои – скрити.

Изберете таблиците, които желаете да филтрирате, в списъка Филтър.

Ако изберете най-горната таблица в йерархия, ще бъдат избрани всички таблици от йерархията.

Ако изберете таблица, която е на по-долно ниво в йерархията, таблиците на по-горни нива от нея няма да бъдат избрани.

SQL

Отваря диалоговия прозорец SQL, в който можете да въвеждате опрератори на SQL.