Релации

Тази команда отваря прозореца Проектиране на релации, в който можете да задавате връзки между таблиците в базата от данни.

Тук можете да свързвате таблици на текущата база от данни чрез общи полета с данни. За да създавате връзки, щракайте върху иконата Нова релация или просто плъзгайте и пускайте полета с мишката.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Инструменти - Филтър за таблица


Икона Бележка

Тази функция е достъпна само ако работите с релационна база от данни.


Когато изберете Инструменти - Релации, се отваря прозорец, в който са показани съществуващите връзки между таблици в текущата база от данни. Ако не са били зададени връзки или ако искате да свържете други таблици в базата от данни, щракнете върху иконата Добавяне на таблици. Ще се появи диалоговият прозорец Добавяне на таблици, в който можете да изберете желаните таблици.

Икона

Вмъкване на таблици

Икона Бележка

Ако е отворен прозорецът Проектиране на релации, избраните таблици не могат да бъдат променяни, дори в режим на проектиране. Така се гарантира, че таблиците няма да се изменят по време на създаване на връзките между тях.


Избраните таблици се показват в горната част на изгледа за проектиране. Можете да затворите прозорец на таблица чрез контекстното меню или клавиша Delete.

Преместване и преоразмеряване на таблица

Можете да преоразмерите и подредите таблиците по желание. За да преместите таблица, плъзнете горния й ръб до желаната позиция. За да намалите или увеличите размерите, с които се показва таблицата, поставете курсора на мишката върху ъгъл или ръб и плъзнете до желания размер.

Първичен ключ и други ключове

Ако искате да зададете връзка между две таблици, трябва да създадете първичен ключ, който недвусмислено идентифицира записите на съществуваща таблица. След това можете да го използвате, за да посочвате записите на тази таблица от други таблици. Полетата от други таблици, които цитират този първичен ключ, се наричат външни ключове.

Всички полета, отнасящи се до първичен ключ, се обозначават в прозореца на таблицата с малък символ – ключ.

Задаване на релации

Всички такива връзки се виждат в прозореца с релации като линии, свързващи полета от първичен ключ с друг ключ. За да добавите релация, плъзнете полето от едната таблица и го пуснете върху поле от другата. За да премахнете връзка, изберете я и натиснете клавиша Delete.

Освен това можете да щракнете върху иконата Нова релация в горната част на полето с релации и да зададете връзката между две таблици в диалоговия прозорец Релации.

Икона

Нова релация

Икона Внимание

Ако използвате LibreOffice като потребителски интерфейс за релационна база от данни, създаването и изтриването на връзки не се извършва във временна памет от LibreOffice, а се предава директно към външната база от данни.


Когато щракнете двукратно върху съединителна линия, се отваря диалоговият прозорец Релации. В него можете да задавате някои свойства на връзките.