Проектиране на таблица

Прозорецът Проектиране на таблица служи за дефиниране на нови таблици и редактиране структурата на таблици.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Таблици. Изберете Вмъкване - Проектиране на таблица или Редактиране - Редактиране


Бази от данни – общ преглед

Проектиране на таблици

Прозорецът има своя собствена лента с менюта. Освен това той съдържа новата команда Проектиране на индекси

Област за дефиниране на таблица

Това е областта, в която задавате структурата на таблицата.

Име на полето

Задава името на полето с данни. Имайте предвид ограниченията, наложени от базата от данни, например за дължина на името, специални знаци и интервали.

Тип на поле

Задава типа на полето.

Описание

Задава незадължително описание.

Контекстните менюта на заглавията на колони съдържат следните команди:

Изрязване

Изрязва избрания ред към клипборда.

Копиране

Копира избрания ред към клипборда.

Поставяне

Поставя съдържанието на клипборда.

Изтриване

Изтрива избрания ред.

Вмъкване на редове

Ако таблицата не е била записана, вмъква празен ред над текущия ред. Ако таблицата е била записана, вмъква празен ред в края на таблицата.

Първичен ключ

Ако тази команда е отметната, полето с данни в този ред е първичен ключ. Можете да включвате и изключвате това състояние, като щракнете върху командата. Тя се вижда само ако източникът на данни поддържа първични ключове.

Свойства на полетата

Задава свойствата на текущото избрано поле.

Дължина

Задава дължината на полето с данни.

Десетични позиции

Задава броя на дробните позиции за числово или десетично поле.

Стойност по подразбиране

Задава стойността, която ще се подразбира в новосъздадени записи с данни.

Образец за формат

Показва форматния код, който можете да изберете с бутона ....

...

Този бутон отваря диалоговия прозорец Формат на поле.

Област за помощ

Тук се показват помощни текстове.