Проектиране на формуляр

Можете да превърнете всеки документ на LibreOffice във формуляр просто като добавите в него елементи за управление.

Отворете лентата с инструменти „Елементи за управление“. Тя предлага необходимите функции за редактиране на формуляр. Още функции са налице в лентите Проектиране на формуляр и Още елементи за управление.

При проектиране на формуляр можете да добавяте елементи за управление, да задавате свойствата им, да определяте свойствата на формуляра и дасъздавате подформуляри.

Иконата Навигатор за формуляри Икона върху лентата „Проектиране на формуляр“ отваря навигатора за формуляри.

Иконата Отваряне в режим „Проектиране“ Икона ви позволява да запишете документ – формуляр така, че той винаги да се отваря в режим на редактиране.

Ако възникне грешка при приписване свойствата на обектите във формуляра (например ако на обект бъде приписана несъществуваща таблица в база от данни), се показва съответно съобщение за грешка. То може да съдържа бутон Повече. Ако щракнете върху Повече, ще се появи диалогов прозорец с още информация за текущия проблем.