Преобразуване на документи, следващи страници

Задава за всеки тип шаблони и документи директорията, от която да бъдат четени и тази, в която да бъдат записвани.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Преобразуване на документи


Шаблони

Определя дали и как да се преобразуват шаблони.

Текстови шаблони

Обърнете внимание, че надписът „Текстови шаблони“ може да се промени в зависимост от настройките в предходната страница. Например, ако е избрано „Документи на Microsoft Word“, надписът ще гласи „Шаблони на Word“.

Указва, че шаблоните трябва да бъдат преобразувани.

Включително поддиректориите

Показва, че поддиректориите на избраната директория също трябва да бъдат претърсени за файлове от съответния вид.

Импортиране от

Задава директорията, съдържаща оригиналните файлове.

Записване в

Задава директорията, в която да се записват резултатните файлове.

...

Отваря диалогов прозорец за избиране на желания път.

Документи

Определя дали и как да се преобразуват документи

Текстови документи

Обърнете внимание, че надписът „Текстови документи“ може да се промени в зависимост от настройките в предходната страница. Например, ако е избрано „Документи на Microsoft Word“, надписът ще гласи „Документи на Word“.

Указва, че документите ще бъдат преобразувани.

Включително поддиректориите

Показва, че поддиректориите на избраната директория също трябва да бъдат претърсени за файлове от съответния вид.

Импортиране от

Задава директорията, съдържаща оригиналните файлове.

Записване в

Задава директорията, в която да се записват резултатните файлове.

...

Отваря диалогов прозорец за избиране на желания път.

От тук можете да се върнете към главната страница на помощника за преобразуване на документи.