Преобразуване на документи

Копира и преобразува документи към формата OpenDocument XML, използван от LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Преобразуване на документи


Този помощник преобразува документи от Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Файловете източници само се четат, не се редактират. Новите файлове се записват с ново файлово разширение в същата или нова папка.

Помощникът за преобразуване на документи съдържа следните страници:

Преобразуване на документи, страница 1

Задава какъв вид документи на Microsoft Office ще бъдат преобразувани.

Преобразуване на документи, следващи страници

Задава за всеки тип шаблони и документи директорията, от която да бъдат четени и тази, в която да бъдат записвани.

Обобщение на преобразуването на документи

Показва какво ще бъде преобразувано, когато натиснете Преобразуване.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Назад

Позволява ви да разгледате отговорите, които сте дали в предходните стъпки. Текущите настройки ще бъдат записани.

Напред

Записва текущите настройки и продължава към следващата страница.

Преобразуване

Докато преминавате през страниците на диалоговия прозорец, този бутон се нарича Напред. На последната страница бутонът се нарича Преобразуване. Преобразуването се извършва при натискане на този бутон.