Помощник за факсове - Име и местоположение

Определя името и местоположението на шаблона.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Факс - Име и местоположение


Име на шаблона

Въведете името на шаблона за факсове.

...

Щракнете, за да въведете или изберете пълния път, включително файловото име, на шаблона за факсове.

Ще създадете факс от този шаблон

Създава и запазва шаблона за факсове, след което отваря нов факс, базиран на този шаблон.

Ще нанасяте ръчни промени в този шаблон за факс

Създава и запазва шаблона за факсове, след което го отваря за по-нататъшно редактиране.

Към Помощник за факсове