Настройки на триизмерен обект

Лентата за настройки на триизмерен обект управлява свойствата на избраните триизмерни обекти.

Екструдиране - вкл./изкл.

Включва и изключва триизмерните ефекти за избраните обекти.

Накланяне надолу

Накланя избрания обект надолу с пет градуса.

Накланяне нагоре

Накланя избрания обект нагоре с пет градуса.

Накланяне наляво

Накланя избрания обект наляво с пет градуса.

Накланяне надясно

Накланя избрания обект надясно с пет градуса.

Дълбочина

Отваря прозореца „Дълбочина за екструдиране“.

Изберете дълбочина за екструдирането.

Въведете дълбочина за екструдиране.

Посока

Отваря прозореца „Посока на екструдиране“.

Изберете посока.

Изберете перспективно или успоредно екструдиране.

Осветление

Отваря прозореца „Осветление за екструдиране“.

Изберете посока на осветлението.

Изберете сила на осветлението.

Повърхност

Отваря прозореца „Екструдирана повърхност“.

Изберете материал за повърхността или показване с телен модел.

Цвят за триизмерен обект

Отваря лентата Цвят за екструдиране.