Клавишни комбинации за бази от данни

Следва списък на клавишните комбинации, достъпни при работа с бази от данни.

Общите клавишни комбинации в LibreOffice също са приложими.

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Клавишни комбинации за бази от данни

При проектиране на заявка

Клавишни комбинации

Действие

F6

Превключва между областите за проектиране на заявка.

Delete

Изтрива таблица от макета на заявката.

Tab

Избира съединителната линия.

Shift+F10

Отваря контекстното меню

F4

Мостра

F5

Изпълняване на заявка

F7

Добавяне на таблица или заявка


Прозорец за свойства на елемент за управление

Клавишни комбинации

Действие

+стрелка надолу

Отваря списъка на комбинираното поле.

+стрелка нагоре

Затваря списъка на комбинираното поле.

Shift+Enter

Вмъква нов ред.

Стрелка нагоре

Премества курсора в предходния ред.

Стрелка надолу

Премества курсора в следващия ред.

Enter

Завършва входа в полето и премства курсора в следващото поле.

+F6

Премества фокуса (освен в режим "проектиране") върху първия елемент за управление. Първият елемент за управление е този, който е показан първи в списъка на навигатора за формуляри.


Клавишни комбинации за създаване диалогови прозорци на Basic

Клавишни комбинации

Действие

+PgUp

Превключва между разделите.

+PgDn

Превключва между разделите.

F6

Превключва между прозорците.

Tab

Избиране на елементи за управление.

Shift+Tab

Избиране на елементи за управление в обратна посока.

+Enter

Вмъква избрания елемент за управление.

Клавиш със стрелка

+клавиш стрелка

Мести избрания елемент за управление на стъпки от 1 мм в съответната посока. В режим „редактиране по възли“ променя размера на избрания елемент за управление.

+Tab

В режим „редактиране по възли“ превключва към следващия манипулатор.

Shift++Tab

В режим „редактиране по възли“ превключва към предходния манипулатор.

Esc

Изоставя текущия избор.


Избиране на редове и колони в таблица на база от данни (отворена с + Shift + F4)

Клавишни комбинации

Действие

Интервал

Превключва дали редът е избран или не, освен когато той е в режим на редактиране.

+интервал

Превключва дали редът е избран или не.

Shift+интервал

Избира текущата колона.

+Page Up

Премества показалеца на първия ред

+Page Down

Премества показалеца на последния ред