Fontwork

Отваря диалоговия прозорец Fontwork, чрез който можете да вмъкнете декоративен текст, невъзможен за постигане със стандартно шрифтово форматиране в документа.

За достъп до тази команда...

Икона

Галерия на Fontwork


Галерия на Fontwork

Галерията на Fontwork показва мостри на обекти на Fontwork. За да вмъкнете обект в документа, изберете обекта и щракнете върху OK.