Блоксхема

Отваря лентата с инструменти Блоксхема, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

За достъп до тази команда...

Икона

Блоксхеми


Щракнете върху икона от лентата Блоксхемa, след което плъзнете с мишката в документа, за да нарисувате фигурата.