Цвят

С лентата Цвят можете да редактирате някои свойства на избрания обект.

За да отворите лентата Цвят, щракнете върху иконата Цвят на лентата Изображение.

Червен

Задава пропорциите на червения компонент за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без червено) до +100% (чисто червено).

Икона

Червено

Зелен

Задава пропорциите на зеления компонент за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без червено) до +100% (чисто червено).

Икона

Зелено

Син

Задава пропорциите на синия компонент за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без синьо) до +100% (чисто синьо).

Икона

Синьо

Яркост

Задава яркостта на избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (само черно) до +100% (само бяло).

Икона

Яркост

Констраст

Задава силата на контраста за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без контраст) до +100% (максимален контраст).

Икона

Контраст

Гама

Задава стойността „гама“ за избрания обект. Тя влияе върху яркостта на средно светлите тонове. Допустими са стойности от 0,10 (минимална гама) до 10 (максимална гама).

Икона

Гама