Изнесени означения

Отваря лентата Изнесени означения, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

За достъп до тази команда...

Икона

Изнесени означения


Щракнете върху икона от лентата Изнесени означения, след което плъзнете с мишката в документа, за да нарисувате фигурата.

Икона Бележка

Някои фигури имат специален манипулатор, който можете да плъзгате, за да променяте свойствата на фигурата. Върху тези специални манипулатори показалецът на мишката се превръща в символ – ръка.