Яркост

Задава яркостта на избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (само черно) до +100% (само бяло).

Икона

Яркост