Зелен

Задава пропорциите на зеления компонент за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без червено) до +100% (чисто червено).

Икона

Зелено