Лента „Филтър за изображения“

Тази икона от лентата Изображение отваря лентата Филтър за изображения, чрез която можете да прилагате различни филтри върху избраното изображение.

Икона

Филтър

Инвертиране

Инвертира цветовите стойности при цветно изображение или стойносттите на яркостта при изображения в степени на сивото. Приложете филтъра отново, за да отмените ефекта му.

Икона

Инвертиране

Изглаждане

Размива или замъглява изображението чрез прилагане на нискочестотен филтър.

Икона

Изглаждане

Повишаване на резкостта

Повишава резкостта на изображението чрез прилагане на високочестотен филтър.

Икона

Повишаване на резкостта

Премахване на шум

Премахва шума чрез прилагане на медианен филтър.

Икона

Премахване на шум

Соларизация

Отваря диалогов прозорец за задаване на соларизация. Соларизацията е ефект, който имитира наличието на твърде много светлина по време на проявяване на снимка. Цветовете отчасти се инвертират.

Икона

Соларизация

Параметри

Задава степента и вида на соларизацията.

Прагова стойност

Задава степента на яркост в проценти, над която пикселите трябва да се соларизират.

Инвертиране

Указва инвертиране на всички пиксели.

Състаряване

Всички пиксели стават равни на съответните си степени на сивото, след което зеленият и синият канал се намаляват според зададената от вас сила. Червеният цветови канал не се променя.

Икона

Състаряване

Степен на състаряване

Определя силата на състаряването в проценти. При 0% ще виждате степените на сивото на всички пиксели. При 100% оства само червеният канал.

Редукция на нивата

Отваря диалогов прозорец за задаване на броя цветове след редукцията. Този ефект се основава на намаляване броя на цветовете. Той кара снимките да изглеждат като нарисувани с четка картини.

Икона

Редукция на нивата

Цветове за редукция

Задава броя цветове, към които да се сведе изображението.

Поп арт

Преобразува изображението към стил „поп арт“.

Икона

Поп арт

Скица с въглен

Показва изображението като скица с въглен. Очертанията на изображението се рисуват с черно, а оригиналните цветове се подтискат.

Икона

Скица с въглен

Релеф

Показва диалогов прозорец за задаване на релефен ефект. Можете да изберете позицията на въображаемия светлинен източник, която определя вида на получената сянка, както и начина на представяне на релефното изображение.

Икона

Релеф

Източник на светлина

Задава позицията на светлинния източник. Точката представлява източника на светлина.

Мозайка

Обединява малки групи от пиксели в правоъгълни области с един цвят. Колкото са по-големи отделните правоъгълници, толкова по-малко детайли остават в изображението.

Икона

Мозайка

Element resolution

Определя броя на пикселите които да бъдат обединени в правоъгълници.

Ширина

Определя ширината на отделните клетки.

Височина

Определя височината на отделните клетки.

Усилване на очертанията

Подсилва или повишава резкостта на краищата на обектите.