Режим на избиране

Тук можете да превключвате между различните режими на избиране.

Когато щракнете в полето, изскача меню със следните възможности:

Режим

Ефект

Стандартна селекция

Това е подразбираният режим на избиране за текстови документи. С клавиатурата можете да избирате чрез Shift+клавиш за навигация (стрелки, Home, End, Page Up, Page Down). С мишката щракнете там, където искате да започне селекцията, задръжте левия бутон и преместете до края на селекцията. Отпуснете бутона, за да завършите избирането.

Разширяване на селекцията (F8)

Клавишите със стрелки и клавишите Home и End разширяват или стесняват текущата селекция. Ако щракнете в текста, ще изберете текста между текущата позиция на курсора и тази на щракването.

Добавяне на селекция (Shift+F8)

Новата селекция се добавя към съществуващата. Получава се групова селекция.

Блокова селекция (+Shift+F8)

Може да бъде избран блок от текст.