Мащаб

Задава коефициента на мащабиране за изобразяването на текущата страница.

Двукратното щракване върху това поле отваря диалоговия прозорец Мащаб, в който можете да промените текущия коефициент на увеличение.

Отворете контекстното меню на това поле, за да изберете измежду достъпните коефициенти на увеличение.