Код на HTML

Показва изходния текст на текущия документ на HTML. Този изглед е достъпен, когато създадете нов документ на HTML или отворите съществуващ такъв.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Изходен код на HTML

Отворете контекстното меню в документ на HTML

Икона

Код на HTML


В режима „Код на HTML“ можете да разглеждате и редактирате етикетите на HTML. Запишете документа като неформатиран текстов документ. Задайте разширение .html или .htm, за да го обозначите като документ на HTML.