Избор

Позволява ви да избирате обекти в текущия документ.

Икона

Избор

За да изберете обект, щракнете върху него със стрелката. За да изберете няколко обекта, очертайте с плъзгане рамка за избиране около тях. За да добавите обект към селекция, натиснете Shift и после щракнете върху обекта.