Изглед Проектиране - вкл./изкл.

Превключва между изгледа за проектиране и изгледа за SQL на зявката.

Икона

Изглед Проектиране - вкл./изкл.