Стандартен филтър

Задава логическите условия за филтриране на данните от таблицата. Диалоговият прозорец е достъпен за документи – електронни таблици, както и за таблици и формуляри в бази от данни. Диалоговият прозорец за бази от данни не съдържа бутона Още настройки.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Филтър - Стандартен филтър

Изглед на таблица в база от данни: икона Стандартен филтър в лентата с инструменти База от данни

Изглед на формуляр: икона Стандартен филтър в лентата Формуляр

Икона

Стандартен филтър


Критерии за филтриране

Можете да дефинирате филтър като посочите типа на реда, името на полето, логическо условие и стойност или комбинация от аргументи.

Операция

За следващите аргументи можете да избирате между логическите операции И и ИЛИ.

Име на поле

Задава имената на полетата от текущата таблица за включване като аргументи. Ако няма текст за имена на полетата, тук ще видите идентификаторите на колоните.

Условие

Задава операциите за сравнение, чрез които да бъдат свързани стойностите на полетата Име на поле и Стойност.

Стойност

Задава стойност за филтриране на полето.

Списъчното поле Стойност съдържа всички възможни стойности за зададеното Име на поле. Изберете стойността, която да бъде използвана във филтъра. Можете да избирате и специалните стойности - празно - и - не празно -.

Ако използвате функцията за филтриране в таблици или формуляри на бази от данни, въведете в текстовото поле Стойност стойността, която да бъде използвана за филтриране.