Опресняване

Опреснява показваните данни. В многопотребителска среда опресняването на данните гарантира тяхната актуалност.

Икона

Опресняване

Щракнете върху стрелката до иконата Опресняване, за да отворите подменю със следните команди: