Низходящо сортиране

Текстовите полета се сортират по обратен азбучен ред, а числовите – низходящо (9-0).

Икона

Низходящо сортиране

Винаги се сортират данните в текущо избраното поле. Полето се избира в момента, в който поставите курсора в него. За сортиране в таблица можете също така да щракнете върху съответното заглавие на колона.

За да сортирате по няколко полета, изберете Данни - Сортиране, после изберете раздела Критерии за сортиране, в който можете да съчетаете няколко критерия за сортиране.