Предишна страница

>Предизвиква преминаване към предходната страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона

Предишна страница