Документ

Хипервръзките към произволен документ или цели в документи могат да бъдат редактирани чрез раздела Документ на диалоговия прозорец „Хипервръзка“.

За достъп до тази команда...

В лентата Стандартна щракнете върху иконата Хипервръзка, натиснете Документ


Документ

Път

Въведете URL адрес за файла, който искате да се отвори при щракване върху хипервръзката. Ако не зададете рамка цел, файлът ще се отвори в текущия документ или рамка.

Отваряне на файл

Показва диалога Отваряне, в който можете да изберете файл.

Цел в документа

Цел

Указва цел за хипервръзката в документа, зададен в Път.

Цел в документа

Отваря диалога Цел в документа.

URL

Указва URL адреса, който се получава от въведеното в полетата Път и Цел.

Допълнителни настройки

Рамка

Въведете името на рамката, в която желаете да се отвори свързаният файл, или изберете предварително дефинирано име от списъка. Ако оставите това поле празно, свързаният файл ще се отвори в текущия прозорец на браузъра.

Формуляр

Указва дали хипервръзката да се вмъкне като текст или като бутон.

Събития

Отваря диалоговия прозорец Приписване на макрос, в който можете да задавате програмен код за събития като „курсорът е върху обекта“ или „задействана е хипервръзка“.

Текст

Задава видимия текст или надписа на бутона за хипервръзката.

Име

Въведете име за хипервръзката. LibreOffice ще вмъкне в хипервръзката етикет NAME.