Интернет

Използвайте страницата Интернет на диалоговия прозорец „Хипервръзка“, за да редактирате хипервръзки с адреси за WWW или FTP.

За достъп до тази команда...

В лентата Стандартна щракнете върху иконата Хипервръзка, щракнете върху Интернет

Изберете Вмъкване - Хипервръзка


Полетата за име на потребител, парола и анонимен потребител са достъпни само при адреси за FTP.

Вид хипервръзка

Web

Създава хипервръзка от тип http.

FTP

Създава хипервръзка от тип FTP.

URL

Въведете URL адрес за файла, който искате да се отвори при щракване върху хипервръзката. Ако не зададете рамка цел, файлът ще се отвори в текущия документ или рамка.

Потребителско име

Указва името за влизане, ако работите с FTP адреси.

Парола

Указва паролата, ако работите с FTP адреси.

Анонимен потребител

Позволява ви да влезете във връзка с FTP адреса като анонимен потребител.

Допълнителни настройки

Рамка

Въведете името на рамката, в която желаете да се отвори свързаният файл, или изберете предварително дефинирано име от списъка. Ако оставите това поле празно, свързаният файл ще се отвори в текущия прозорец на браузъра.

Формуляр

Указва дали хипервръзката да се вмъкне като текст или като бутон.

Събития

Отваря диалоговия прозорец Приписване на макрос, в който можете да задавате програмен код за събития като „курсорът е върху обекта“ или „задействана е хипервръзка“.

Текст

Задава видимия текст или надписа на бутона за хипервръзката.

Име

Въведете име за хипервръзката. LibreOffice ще вмъкне в хипервръзката етикет NAME.