Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Икона

Диалогов прозорец Хипервръзка

Избор на типа на вмъкваната хипервръзка.

Интернет

Използвайте страницата Интернет на диалоговия прозорец „Хипервръзка“, за да редактирате хипервръзки с адреси за WWW или FTP.

Поща

В страницата Поща от диалоговия прозорец „Хипервръзка“ можете да редактирате хипервръзки към адреси за е-поща.

Документ

Хипервръзките към произволен документ или цели в документи могат да бъдат редактирани чрез раздела Документ на диалоговия прозорец „Хипервръзка“.

Нов документ

Използвайте раздела Нов документ от диалоговия прозорец „Хипервръзка“, за да зададете хипервръзка към нов документ и едновременно да създадете новия документ.

Прилагане

Прилага данните върху документа.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец без запазване на промените.

Помощ

Отваря помощта.

Нулиране

Връща данните в диалоговия прозорец към началното им състояние.