Редактиране на файл

Използвайте иконата Редактиране на файл, за да активирате и деактивирате режима на редактиране.

Икона

Редактиране на файл

Можете да разрешите курсор за избиране в документ само за четене или в помощта. Изберете Редактиране - Избор на текст или отворете контекстното меню на документ само за четене и изберете Избор на текст. Курсорът за избиране не мига.