Стил на стрелка

Отваря лентата с инструменти Краища на линия. Използвайте показаните символи, за да зададете вида на краищата на избраната линия.

Иконата Стил на стрелка се вижда само когато създавате рисунка чрез функциите за рисуване. За повече информация вижте Видове линии в помощта.

Икона

Стил на стрелка