Промяна на котвата

Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне. Иконата Промяна на котвата се вижда само ако е избран обект от рода на графика или елемент за управление.

Още информация относно закотвянето се съдържа в раздела Закотвяне на помощта.