Посока на текста отляво надясно

Определя хоризонталната посока на текста.

Икона

Посока на текста отляво надясно