Показване на мрежата

Задава дали да се показва мрежата.

Икона

Показване на мрежата