Помощници - вкл./изкл.

Указва дали при вмъкване на нов елемент за управление да се стартира автоматично помощник. Тази настройка важи глобално за всички документи.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Елементи за управление и изберете

Икона

Помощници - вкл./изкл.


Налице са помощници за вмъкване на списъчно или комбинирано поле, табличен елемент или групираща рамка.