Помощник за комбинирано/списъчно поле: избор на поле

Изберете полето с данни от избраната в предишната страница таблица, чието съдържание трябва да се показва в списъка на комбинираното поле.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти „Елементи за управление“, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 2.


Налични полета

Показва всички полета от таблицата, избрана в предишната страница на помощника.

Екранно поле

Задава полето, чиито данни да се показват в списъчното или комбинирано поле.

Даденото тук име на поле присъства в свойствата на елемента за управление като елемент от оператора на SQL в полето Съдържание на списъка.