Помощник за табличен елемент: избор на полета

Задава кои полета да се показват в табличния елемент за управление.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Елементи за управление, щракнете върху иконата Още елементи за управление, после върху иконата Елемент за управление - таблица и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Трябва да съществува връзка с база от данни.


Налични полета

Изброява имената на полетата от базата от данни в избраната таблица или заявка. Щракнете, за да изберете поле, или задръжте клавиша Shift или , докато щракате, за да изберете няколко полета.

>

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

>>

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

<<

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

Избрани полета

Показва полетата с данни, които са включени в елемента от формуляра.