Ред на обхождане

В диалоговия прозорец Ред на обхождане можете да промените реда, в който полетата на елементи за управление получават фокуса, когато потребителят натисне клавиша Tab.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр и изберете

Икона

Ред на активиране


Ако в даден документ бъдат вмъкнати елементи за формуляр, LibreOffice автоматично определя в какъв ред да бъдат обхождани те с помощта на клавиша Tab. Всеки новодобавен елемент за управление автоматично се поставя в края на последователността. В диалоговия прозорец Ред на обхождане можете да приспособявате тази последователност към вашите собствени изисквания.

Освен това можете да зададете индекса на елемент за управление чрез собствените му свойства, като въведете желаната стойност срещу Ред на обхождане в диалоговия прозорец Свойства на елемента.

Бутон за избор в група е достъпен с клавиша Tab само когато някой от бутоните за избор е избран. Ако сте оформили група от бутони за избор, в която никоя възможност не е избрана, потребителят няма да има достъп до нея и до бутоните в нея чрез клавиатурата.

Елементи за управление

Изброява всички елементи на формуляра. Те могат да бъдат избирани с клавиша Tab в показания ред отгоре надолу. Изберете елемент за управление от списъка Елементи за управление, за да му припишете желаната позиция в реда на обхождане.

Местене нагоре

Щракнете върху бутона Местене нагоре, за да преместите избрания елемент за управление с една позиция по-високо в реда на обхождане.

Местене надолу

Щракнете върху бутона Местене надолу, за да преместите избрания елемент за управление с една позиция по-ниско в реда на обхождане.

Автоматично сортиране

Щракнете върху бутона Автоматично сортиране, ако желаете елементите за управление да се сортират автоматично според позицията си в документа.