Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете Формуляр

Икона

Формуляр


Когато въвеждате данни в диалоговия прозорец Свойства, имайте предвид, че за някои комбинирани полета е възможно въвжедането на няколко реда. Това важи за всички полета, в които може да се въвежда команда на SQL, както и свойствата на текстовите полета и полетата за етикет. Можете да отворите тези полета и да въвеждате текст в отворения списък. Важат следните клавишни комбинации:

Клавиши

Действие

+стрелка надолу

Отваря списъка на комбинираното поле.

+стрелка нагоре

Затваря списъка на комбинираното поле.

Shift+Enter

Вмъква нов ред.

Стрелка нагоре

Поставя курсора в предишния ред.

Стрелка надолу

Поставя курсора в следващия ред

Enter

Завършва въвеждането в полето и премества курсора в следващото поле.


Както и при списъчните и комбинираните полета, можете да отваряте или затваряте списъка с щракване на мишката върху стрелката в десния край на полето. Тук обаче данните могат да бъдат въвеждани както в отворения списък, така и в горното текстово поле. Изключение са свойствата, които очакват списъчно представяне, например свойството Елементи на списък, което може да бъде задавано за списъчни полета и комбинирани полета. В този случай можете да редактирате данните само когато полето е отворено.

Общи

Данни

Разделът Данни определя свойствата на формуляра, отнасящи се до свързаната с него база от данни.

Събития

Разделът Събития ви позволява да припишете макрос на определени събития, възникващи във формуляра.