Контекстно меню на елемент за управление

В контекстното меню на елемент за управление има следните команди.

Замяна с

Извиква подменю, в което можете да изберете тип на елемент за управление, с който да заместите избрания в документа. Пренасят се всички свойства, за които е възможно.

Текстово поле

Избраният елемент за управление се превръща в текстово поле.

Бутон

Избраният елемент за управление се превръща в бутон.

Поле за етикет

Избраният елемент за управление се превръща в етикет.

Списъчно поле

Избраният елемент за управление се превръща в списъчно поле.

Поле за отметка

Избраният елемент за управление се превръща в поле за отметка.

Превключвател

Избраният елемент за управление се превръща в превключвател.

Комбинирано поле

Избраният елемент за управление се превръща в комбинирано поле.

Бутон с изображение

Избраният елемент за управление се превръща в бутон с изображение.

Избор на файл

Избраният елемент за управление се превръща в бутон за избор на файл.

Поле за дата

Избраният елемент за управление се превръща в поле за дата.

Поле за час

Избраният елемент за управление се превръща в поле за час.

Числово поле

Избраният елемент за управление се превръща в числово поле.

Поле за валута

Избраният елемент за управление се превръща в поле за валута.

Поле с маска

Избраният елемент за управление се превръща в поле с маска.

Поле за изображение

Избраният елемент за управление се превръща в елемент за управление - изображение.

Форматирано поле

Избраният елемент за управление се превръща във форматирано поле.