Елементи за управление

Иконата Елементи за управление отваря лента с инструменти, нужни за създаване на интерактивен формуляр. Чрез тази лента можете да добавяте елементи за управление към формуляр в текстов документ, електронна таблица, презентация или документ на HTML, например бутон, който стартира макрос.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Елементи за управление.

Икона в лентата Вмъкване (може да е необходимо да разрешите иконата, която по начало е невидима):

Икона

Елементи за управление


Икона Бележка

В документите с формуляри на XML (XForms) се използват същите контроли.


За да създадете формуляр, отворете документ и използвайте лентата Елементи за управление, за да добавите в него елементи за управление. Ако желаете, можете да свържете формуляра с база от данни, така че да можете да я манипулирате чрез елементите за управление.

Формуляр, създаден в документ на HTML, може да се използва за изпращане на данни през Интернет.

Икона Бележка

LibreOffice експортира само тези свойства на формуляра, които се поддържат от използваната за експортирането версия на HTML. За да зададете версия на HTML, изберете - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML.


За да добавите елемент за управление в документ

  1. В лентата с инструменти Елементи за управление щракнете върху иконата на желания елемент за управление.

  2. Плъзнете курсора в документа, за да създадете елемента за управление.

    За да създадете квадратен елемент за управление, задръжте клавиша Shift, докато плъзгате.

Икона Съвет

За да добавите във формуляр поле от списъка с полета на таблица или заявка, плъзнете клетка върху формуляра. В текстов документ можете да добавите поле към формуляр и като плъзнете заглавие на колона. За да включите надпис за полет, задръжте клавишаите +Shift, докато плъзгате заглавие на колона.


Променяне на елемент за управление

  1. Щракнете с десния бутон върху елемента за управление и изберете Елемент за управление. Ще се отвори диалогов прозорец, в който можете да дефинирате свойствата на елемента.

  2. За да зададете клавиш за бърз достъп до елемент за управление, поставете тилда (~) пред съответния знак в надписа на елемента.

  3. Можете да плъзгате и пускате елементи за управление от един документ в друг. Освен това можете да ги копирате и поставяте между документите. Когато вмъкнете елемент за управление от друг документ, LibreOffice анализира източника на данни, както и типа и свойствата на съдържанието, така че да приспособи елемента за управление към логическата структура на документа – местоназначение. Например, елемент за управление, показващ съдържанието на адрсния бележник, ще показва същото, след като го копирате в друг документ. Можете да разглеждате тези свойства в раздела Данни на диалоговия прозорец Свойства на формуляр.

Избор

Икона

Тази икона превключва показалеца на мишката към режим на избиране или изключва този режим. Режимът на избиране служи за избиране на елементи за управление в текущия формуляр.

Режим "Проектиране" - вкл./изкл.

Включва и изключва режима „Проектиране“. Тази функция служи за бързо превключване между режима „Проектиране“ и потребителския режим. Включете, за да редактирате елементите за управление, и изключете, за да ги ползвате.

Икона

Режим "Проектиране" - вкл./изкл.

Свойства на елемент за управление

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избран елемент за управление.

Икона

Елемент за управление

Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Икона

Формуляр

Поле за отметка

Икона

Създава поле за отметка. Полетата за отметки ви позволяват да включвате или изключвате дадена функция във формуляр.

Текстово поле

Икона

Създава текстово поле. Текстовите полета представляват клетки, в които потребителят може да въвежда текст. Във формуляр текстовите полета могат да показват данни или да позволяват въвеждането на нови данни.

Форматирано поле

Икона

Създава форматирано поле. Форматираното поле е текстово поле, за което можете да задавате ограничителни стойности и формат на въвежданите и извежданите данни.

Форматираното поле има специални свойства (изберете Формат - Елемент за управление).

Бутон

Икона

Създава бутон за натискане. Тази функция може да бъде използвана за изпълняване на команда за зададено събитие, например щракване с мишката.

Върху бутоните можете да поставяте както текст, така и графика.

Превключвател

Икона

Създава бутон за избор. Бутоните за избор позволяват на потребителя да избере една измежду няколко възможности. Бутоните за избор с една и съща функционалност имат едно и също име (свойство Име). Обикновено те са групирани чрез групираща рамка.

Списъчно поле

Икона

Създава списъчно поле. Списъчното поле позволява на потребителите да изберат елемент от списък. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи помощникът за списъчно поле. Той ще ви помогне в създаването на списъчното поле.

Комбинирано поле

Икона

Създава комбинирано поле. Комбинираното поле е едноредово списъчно поле с падащ списък, от който потребителят да избере възможност. Можете да припишете на комбинираното поле свойство „само за четене“, така че потребителят да не може да въвежда други елементи освен тези от списъка. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи помощникът за списъчно поле.

Поле за етикет

Икона

Създава поле за показване на текст. Тези полета служат само за показване на предварително зададен текст. В тях не може да се въвежда.

Още елементи за управление

Отваря лентата с инструменти Още елементи за управление.

Проектиране на формуляр

Отваря лентата с инструменти Проектиране на формуляр.

Помощници - вкл./изкл.

Икона

Включва или изключв автоматичните помощници за елементи от формуляр.

Тези помощници ви улесняват във въвеждането на свойствата на списъчни полета, таблици и други елементи за управление.

Команди от контекстното меню