Директно отпечатване на файл

Щракнете върху иконата Директно отпечатване на файл, за да отпечатате активния документ с текущите настройки за печат. Настройките са достъпни чрез диалоговия прозорец Настройки на принтера, достъпен чрез командата Настройки на принтера от менюто.

Икона

Директно отпечатване на файл