Избор на сертификат

Изберете сертификата, с който желаете да подпишете цифрово текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Свойства - Общи, натиснете бутона Цифров подпис, после бутона Добавяне


Относно цифровите подписи

Списък

Изберете сертификата, с който желаете да подпишете цифрово текущия документ.

Преглед

Отваря прозореца Преглед на сертификат, в който можете да разгледате избрания сертификат.

Описание

Въведете предназначението на подписа.