Безопасен режим

В безопасния режим LibreOffice стартира временно с нов потребителски профил и изключва хардуерното ускорение. Това е полезно при поправяне на неработоспособно копие на LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете Помощ - Рестартиране в безопасен режим...

Стартирайте LibreOffice чрез команден ред с параметър --safe-mode

Стартирайте LibreOffice от LibreOffice (безопасен режим) в менюто „Старт“ (само в Windows).


Какво мога да правя в безопасен режим?

След стартирането в безопасен режим ще видите диалог с три възможности за възстановяване на потребителски профил.

Продължаване в безопасен режим

Тази възможност ви позволява да работите с LibreOffice както до момента, но с временен потребителски профил. Това означава в частност, че всички настройки, направени във временния профил, ще се загубят след рестартиране.

Рестартиране в нормален режим

Избирането на Рестартиране в нормален режим ще отхвърли всички промени, ще прекрати безопасния режим и ще стартира наново LibreOffice в нормален режим. Използвайте тази възможност, ако сте стигнали дотук неволно.

Прилагане на промените и рестартиране

Диалогът предлага множество промени, които могат да бъдат нанесени в потребителския профил, за да се възстанови работоспособността на LibreOffice. Те стават все по-радикални в посока от горе надолу, така че се препоръчва да ги изпробвате последователно една след друга. Избирането на тази възможност прилага избраните промени.

Възстановяване от резервно копие

LibreOffice пази резервни копия на предишни конфигурации и активирани разширения. Тази възможност ви позволява да се върнете към предишно състояние, ако има вероятност проблемите да са причинени от скорошни промени в конфигурацията или разширенията.

Конфигуриране

Можете да изключите всички разширения, инсталирани от потребителя. Може също да изключите хардуерното ускорение. Активирайте тази настройка, ако се сблъсквате със сривове при стартиране или визуални дефекти – те често са свързани с хардуерното ускорение.

Деинсталиране на разширения

Понякога LibreOffice не може да се стартира заради блокиране или срив в разширение. Тази настройка ви позволява да изключите всички разширения, инсталирани от потребителя, както и споделените и вградени разширения. Деинсталирането на споделени и вградени разширения трябва да се извършва с повишено внимание. То ще бъде успешно само ако разполагате с необходимите права за достъп в системата.

Връщане към фабричните настройки

Ако нищо друго не свърши работа, можете да върнете потребителския си профил към подразбираните настройки. Първата възможност, Нулиране на настройките и персонализациите, отменя всички промени в конфигурацията и потребителския интерфейс, но запазва неща като личния ви речник, шаблоните и т.н. Втората възможност нулира целия профил до състоянието му веднага след инсталиране на LibreOffice.

Икона Съвет

Ако не успеете да разрешите проблема чрез безопасния режим, разгърнете секцията Разширени. Там ще намерите указания как да потърсите по-нататъшна помощ.


Икона Съвет

Ако искате да съобщите за проблем с потребителския си профил, можете да щракнете върху Архивиране на потребителския профил (zip), за да създадете zip файл, който може да бъде качен в системата за проследяване на дефекти, за да бъде проучен от разработчиците.


Икона Внимание

Имайте предвид, че изпратеният профил може да съдържа поверителна информация, например личния ви речник, настройки и инсталирани разширения.